Květen 2011

Láska je strom

29. května 2011 v 14:15 | Mini267 |  Citáty
Láska je strom s koreňmi hlboko v zemi s konármi siahajúcimi k nebu.
Nemôže však rásť a prekvitať,
ak ju obmedzujú všelijaké tabu, poverčivé terorizovanie,
karhavé reči a hrozivé mlčanie."

Bertrand Russell


Budúcnosť

25. května 2011 v 12:36 | Mini267 |  Téma týždňa

Dnešný svet káže mladým, aby vždy mysleli na svoju budúcnosť. Aby sa nejako zabezpečili, aby zvážili každé svoje rozhodnutie, aby si logicky vyvodili, či z toho niečo budú mať.
Je to správne? Áno, je, ALE...
My žijeme TERAZ!!! Veď sám Exupéry povedal: ,,Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať prítomnosť". je dôležité, aby sme každý svoj deň prežili naplno, lebo sa nevráti. Kedysi som plánovala svoju budúcnosť. Čo vyštudujem, kam pôjdem s priateľom,...Až sa to v jednu nedeľu všetko zmenilo. Po besiedke som išla navštíviť priateľa, aby som s ním bola aspoň pol hodinu. Za tú pol hodinu sa toho zmenilo príliš veľa. Behom desiatich minút sme sa rozišli, ponáhľala som sa domov, aby som sa naobedovala a navštívila sestru v nemocnici. Desať minút stačí, aby všetky plány, ktoré ste mali na ten týždeň, že zostanete doma a budete so svojím priateľom, boli nenávratne preč. Plánovať svoju budúcnosť? Nie, ďakujem, neprosím. Je to krásne vysnívať si niečo a veriť v to, ale dôležité je, aby sme žili daný okamih. Lebo snívať môžeme celý život, ale žiť môžeme len raz! Preto odpúšťajte, nebojte sa urobiť alebo povedať niečo, radujte sa, plačte, hnevajte sa, milujte. Pretože: ,,Budúcnosť patrí tým, ktorí milujú, a nie tým, ktorí nenávidia." (Pius XII.)

On vie, ako ňou narábať...

22. května 2011 v 22:59 | Mini267 |  Citáty
,,Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia.
A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ.
Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy,
ustarostený naším útekom k ničote,
príde na myseľ zatarasiť nám cestu.
A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu,
nestačia slová.
Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali!
Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť
a on vie, ako ňou narábať."

Carlo Carretto


Láskavosť

18. května 2011 v 10:47 | Mini267 |  Citáty
,,Zamilovanosť je krásna a nevyhnutná, ale prináša úskalia,
keď človek na tom druhom miluje svoj vlatsný ideálny obraz.
Láska však znamená prijať ho takého, aký je
a inšpirovať ho na to, aby sa stal lepším.
Vytvoriť mu bezpečný priestor, kde sa milovaný človek nemusí štylizovať.
A keď je prijatý a milovaný, zaväzuje ho to na to,
aby zo seba vydal to najlepšie."

Tomáš HalíkKeby si...

1. května 2011 v 13:08 | Mini267 |  Citáty
,,Keby si každá nota povedala: Hudbu nevytvorí jedna nota...
Nevznikla by symfónia.
Keby si každé slovo povedalo: Jedno slovo nemôže vytvoriť celú stránku...
Nevznikla by kniha.
Keby si každá kvapka vody povedala: Jedna kvapka vody neutvorí rieku...
Nevznikol by oceán.
Keby si každý človek povedal: môj prejav lásky nemôže zachrániť ľudstvo...
Nikdy by na zemi nebola nespravodlivosť, ani mier, ani dôstojnosť, ani šťastie."

Michel Quoist